wy sza szko a in ynierii i zdrowia

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie | Kształci w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego od blisko 18 lat. Jest głównym ośrodkiem kształcenia kosmetologów, zapewnia doskonale wykwalifikowaną kadrę, infrastrukturę dydaktyczną oraz edukację ukierunkowaną na potrzeby rynkowe i społeczno-gospodarcze.

www.wsiiz.pl

37

107