BEAUTY FORUM AWARD POLAND 2022

Reader's Choice

PRESTIŻOWY KONKURS KOSMETYKI PROFESJONALNEJ

BEAUTY FORUM AWARD jest konkursem profesjonalnych produktów kosmetycznych (pojedynczych preparatów, serii, oraz zabiegów kosmetycznych), odznaczających się nową technologią, szczególnymi właściwościami i zastosowaniem, wprowadzonych na polski rynek w 2021 roku, a także mającym na celu nagrodzenie osób i firm działających w branży kosmetyki profesjonalnej oraz placówek edukacyjnych (szkół i uczelni wyższych kształcących specjalistów branży kosmetyki profesjonalnej).

PROFESJONALNE JURY złożone z najwyższej klasy ekspertów (oraz przedstawiciela magazynu BEAUTY FORUM) wybiera spośród zgłoszonych kandydatur wyróżniające się produkty (pojedyncze preparaty, serie oraz zabiegi kosmetyczne), kandydata, wydarzenia, szkoły/uczelni wyższej zdecydowanie dominującego/wyróżniającego się pod względem kryteriów.

Wyborowi  laureatów, dokonywanych  przez Jury powoływane przez Organizatora towarzyszył plebiscyt  internautów i czytelników BEAUTY FORUM AWARD READER’S CHOICE, który jest integralną częścią konkursu BEAUTY FORUM AWARD. Wszystkie produkty/osoby/placówki edukacyjne/wydarzenia zgłoszone do konkursu automatycznie wzięły udział w plebiscycie internautów.

Głosowanie trwało do 6 kwietnia 2022!